TIETOSUOJASELOSTE

1. Yleistä

Tämä on RUNO Hospitality Oy:n (jäljempänä ”me” tai ”RUNO”) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja Suomen kansallisen lainsäädännön mukainen tietosuojaseloste, jossa kerromme miten keräämme, käsittelemme ja suojaamme henkilötietojasi.

 

2. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

RUNO Hospitality Oy (y-tunnus: 3115785-2)
Osoite: Rihkamakatu 4 A, 06100 Porvoo
s-posti: erkka.hirvonen@runohotel.com

3. Henkilötietojen käyttö ja käsittely

Millaisia henkilötietoja keräämme sinusta

Käsittelemme pääasiassa tietoja, jotka olemme saaneet suoraan sinulta työntekijänä, työnhakijana, asiakkaana tai yhteistyökumppanina. Näitä tietoja ovat esimerkiksi:

  • nimi,
  • yhteystiedot (osoite, s-posti, puhelinnumero),
  • lupa sähköiseen suoramarkkinointiin,
  • meille antamasi palaute palveluistamme,
  • meillä lähettämäsi työhakemuksen ja ansioluettelon tiedot ja
  • muut meille antamasi henkilötiedot.

Mikä on henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste

Käsittelemme henkilötietoja rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella (kuten asiakassuhde tai rekrytointi) tai suostumukseen perustuen (kuten sähköinen suoramarkkinointi).

Mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietojasi

Käytämme henkilötietoja asiakassuhteiden ja muiden sidosryhmäsuhteiden ylläpitoon ja markkinointiin sekä rekrytointiprosessien toteuttamiseen.

Mistä saamme henkilötietojasi

Saamme henkilötietojasi mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa luovutat meille tietojasi.

Kuka saa käsitellä henkilötietojasi

Noudatamme henkilötietojesi käsitellyssä huolellisuutta ja suojaamme tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot asianmukaisesti. Huolehdimme siitä, että tietojasi ja palvelimien käyttöoikeuksia sekä muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöidemme tai palveluntarjoajiemme työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi

Säilytämme tietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen tässä selosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi voimassa olevan lain asettamissa rajoissa. Tämän jälkeen tiedot joko hävitetään tai tehdään tunnistamattomiksi muuttamalla ne lopullisesti muotoon, josta yksittäinen henkilö ei ole tunnistettavissa.

Tietojesi siirtäminen

Keräämiämme henkilötietoja saatetaan säilytetään ja käsitellään ETA-alueen ulkopuolella (esimerkiksi jos palveluntarjoajamme sijaitsee tai säilyttää tietoja ETA-alueen ulkopuolella). Palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet varmistamaan, että kaikessa henkilötietojen käsittelyssä taataan riittävä tietosuojan taso.

 

4. Oikeutesi

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus tarkistaa henkilötietosi ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli haluat tarkistaa sinusta tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, lähetä pyyntösi tämän selosteen kohdassa 2 ilmoitettuun s-postiosoitteeseen.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, tietojesi siirtoa, perua antamasi markkinointisuostumus tai kieltää suoramarkkinointi. Pyynnöt tulee lähettää meille kirjallisesti tämän selosteen kohdassa 2 ilmoitettuun s-postiosoitteeseen.

Yllä mainittujen oikeuksien lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojesi käsittelystä.

 

5. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Kehitämme tietosuojakäytäntöjämme ja päivitämme tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat johtua myös lainsäädännön muuttumiseen.